Jerzy Jerych

  • artysta Jerzy Jerych
    artysta Jerzy Jerych

Jerzy Jerych jest artystą wszechstronnym. Zajmuje się wieloma dziedzinami sztuki - malarstwem, ceramiką, grafiką, projektowaniem...  Nie można go określić jednoznacznie jako malarza czy ceramika. Jest artystą o wielu zainteresowaniach i umiejętnościach.

Strony: